Tin tức

Quy định tách thửa mới tại Bình Dương áp dụng 15/12/2019

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương vừa ký ban hành Quyết định số 28/2019/QD-UBND; để sửa đổi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND về quy định tách thửa mới đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh.

Đối với các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa; nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu và quy định tách thửa thì giao UBND cấp huyện thành lập Hội đồng tư vấn để xem xét; giải quyết việc tách thửa. Và chỉ xem xét giải quyết tách thửa 1 lần cho hộ gia đình, cá nhân.

Trong đó, các trường hợp cá biệt bao gồm: tách thửa để tặng, cho phục vụ việc xây dựng nhà ở; tách thửa đất tại các khu tái định cư; tách thửa đất để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất do hoàn cảnh gia đình khó khăn; thửa đất không tiếp giáp đường nhưng có nhu cầu tách thửa để hợp thửa với thửa đất có tiếp giáp đường giao thông do nhà nước quản lý thành thửa mới; thửa đất tiếp giáp mương thoát nước và mương này tiếp giáp đường do nhà nước quản lý.

Cụ thể, Hội đồng tư vấn xem xét; giải quyết tách thửa đối với các trường hợp nêu trên với điều kiện như sau:

Quy định tách thửa mới đối với đất ở

Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành; và còn lại sau khi tách thửa là 36m2 đối với thửa đất tiếp giáp đường do nhà nước quản lý có lộ giới dưới 20m.

Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành; và còn lại sau khi tách thửa là 45m2 đối với thửa đất tiếp giáp đường do nhà nước quản lý có lộ giới từ 20m trở lên.

Trong trường hợp này sẽ giao Hội đồng tư vấn xem xét; giải quyết kích thước về bề rộng và chiều sâu của thửa đất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Nhưng phải đảm bảo mỹ quan đô thị; việc cấp phép xây dựng; không ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp; thực hiện dự án.

Quy định tách thửa đối với đất tái định cư

Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án trước ngày 10 tháng 10 năm 2017.

Thỏa mãn với các điều kiện quy định tại quy chế quản lý xây dựng khu dân cư; và giao UBND cấp huyện phải có văn bản thống nhất.

Thửa đất tách ra có chiều rộng tối thiểu bằng chiều rộng ô nhỏ nhất trong lô đất đề nghị tách theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Quy định tách thửa mới đối với đất nông nghiệp

Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành; và còn lại sau khi tách thửa tại các phường: 100m2; thị trấn: 200m2; xã: 300m2.

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất là đất ở; đất phi nông nghiệp phải đảm bảo thửa đất sau khi tách phải tiếp giáp đường giao thông do nhà nước quản lý.

Đối với trường hợp này sẽ giao Hội đồng tư vấn xem xét; giải quyết kích thước về chiều rộng và chiều dài thửa đất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Nhưng phải đảm bảo mỹ quan đô thị; việc cấp phép xây dựng; không ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp; thực hiện dự án.

Quyết định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ 15/12/2019.

>>>Xem thêm: Đất ở dự án có thời gian sử dựng 50 năm thực hư thế nào?

 

Câu hỏi thường gặp

Tin liên quan

Trần Anh Group

0889 777 678
chat zalo 0889 777 678 Chat Zalo Đăng ký nhận thông tin
https://diaoctrananhlongan.com.vn/wp-content/themes/hwp.com.vn/
https://diaoctrananhlongan.com.vn/wp-content/themes/hwp.com.vn/